I samarbete med ERV erbjuder vi avbeställningsskydd och reseförsäkring som kompletterar din hemförsäkring:

Avbeställningsskydd
Kan tecknas i samband med att du beställer din resa.

Reseförsäkring BAS
Kan tecknas fram till avresa

Reseförsäkring PLUS
Kan tecknas fram till avresa

Sjukdom och olycksfall
För dig som saknar reseskydd i din hemförsäkring

Bagageskydd
 

Sportutrustning
 

 • tar hänsyn till om du eller en medförsäkrad har diagnostiserats med COVID-19. 
 • gäller när en i närmaste familjen blir akut sjuk. Gäller även vid diagnos COVID-19, vid sjukhusvistelse min 3 dagar i nära anslutning till avresa.
 • gäller utan självrisk
 • gäller alla i sällskapet (inte bara de som är bokförda på samma adress)
 • gäller vid plötsliga och oväntade händelser, t.ex. att du blir akut sjuk, att din bil går sönder på väg till flygplatsen eller att ditt husdjur blir sjukt och måste opereras
 • tar hänsyn till om syftet med din resa blir förstört, t.ex. om du stukar din handled  innan golfresan
 • tar hänsyn till om något händer din bostad, t.ex. inbrott, vattenskada och brand
Läs mer om Avbeställningsskydd
 • gäller alla i sällskapet (inte bara de som är bokförda på samma adress)
 • missad avresa (kom i kapp)
 • självriskeliminering hemförsäkring, bilförsäkring
 • personförsening
 • evakuering
 • självriskeliminering hyrbil
 • ersätter kostnader som kan uppstå om man insjuknar i COVID-19 och behöver uppsöka läkare.
 •  omfattas egen karantän om du insjuknar i COVID-19 och tvingas stanna kvar på resmålet längre än förväntat, då ersätts merkostnader för detta under momentet Sjukdom.
Läs mer om reseförsäkring BAS
 • allt som ingår i BAS
 • reseavbrott
 • förstört syfte - ersättning per dag
 • ny resa om du blir sängliggande mer än 50%
 • medicinsk invaliditet och dödsfalls ersättning
 • ingen självrisk
Läs mer om reseförsäkring PLUS

Hjälp och ersättning för utgifter i samband med sjukdom och olycksfall. Om du blir allvarligt skadad ser vi till att du får vård och om du behöver hemtransport står vi för kostnaden. Du kan dessutom få hjälp dygnet runt, året runt, via larmcentral Europeiska ERV Alarm.

Med tillvalet Bagageskydd är all egendom du har med på resan - din egen, lånad eller hyrd - skyddad vid stöld, förlust och skada. Skyddet omfattar bland annat mobiltelefon, kreditkort, kontanter och resedokument. Tillvalet täcker även för eventuella merkostnader om du t.ex. måste spärra ditt kreditkort eller behöver nya resedokument.

Vi försäkrar din sportrustning för försening, stöld och skador. Vi ersätter skador såväl på egen som hyrd utrustning.