93,5% av alla persontåg i Sverige kom i tid 2020.

Trafikverket har nu sammanställt punktligheten i Sverige för 2020 och sett över hela året blev den 93,5%. År 2020 anlände 897 059 av 958 990 planerade persontåg till sin slutstation i rätt tid, vilket innebär en punktlighet för helåret på 93,5 procent. Utfallet är 2,2 procentenheter bättre jämfört med det tidigare rekordåret 2019.
Läs mer på https://www.trafikverket.se/om-oss/var-verksamhet/Rapporter/Manatlig-trafikrapport/Transport-pa-jarnvag-i-ratt-tid/Statistik-for-punktlighet/

Etiketter: punktlighet